NHỮNG TUYỆT CHIÊU LÀM HÒA VỚI NGƯỜI YÊU

Đang dỗi mà nghe được những lời nói này cũng phải bật cười cho qua hết mọi chuyện,áp dụng luôn nào các tình yêu.